Menjen-e iskolába a gyermek?

Az iskolaérettség egyenlő-e az okossággal vagy ügyességgel? 6 éves korára automatikusan iskolaéretté válik a gyermek? Milyen fizikai és pszichés „érettség” szükséges az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez?

Európában átlagosan 5,5-7 évesen kerülnek a gyermekek iskolába. Magyarországon a közoktatási törvény értelmében, 6 éves korára (mely év augusztus 31-ig betölti 6. életévét) válik iskolakötelessé a gyermek.

Az iskolában való teljesítés megnövekedett terhekkel jár. A 45 percig való padban ülés, koncentrálás, az iskolatáska súlya megterheli a nem megfelelően érett szervezetet. Iskolakezdésig be kell következnie egy ún. fejlődési ugrásnak: a megfelelő fizikai erőnlétnek, a testi növekedésnek (legalább 110 cm magasság, 18 kg testsúly), fejlett mozgásnak (az elemi mozgások rendezettségének). A kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és egy lábon, fejemelgetés háton- és hason fekvésben – ezen mozgások hibás végrehajtása idegrendszeri éretlenségre utalhat, ami az olvasás-írás tanulásánál nehézséget okozhat. Az iskolaérett gyermeknek kialakult a ceruzafogása, jobb-balkéz dominanciája valamint stabil a testsémája.

Az iskolaérett gyermeknek kialakult térérzéke van. Meg tudja különböztetni a jobb és baloldalát, képes a szem-kéz megfelelő koordinálása. Alapfeltétele az írás-olvasás tanulásának, hogy a szemével úgy tudja követni a kezét, hogy közben nem a kezére, hanem a leírtakra figyel. Fontos az alak- szín- formaállandóság kialakulása is. Fejletlensége esetén a gyermek nem tudja megfeleltetni a kis és nagybetűket, nem tud nyomtatott szövegről írottra másolni és betűfelismerési nehézségei is lehetnek.

Elengedhetetlen feltétele az iskolaérettségnek a megfelelő problémamegoldó rutin kialakulása, az emlékezet, a figyelem és a feladattudat kialakulása. Hatéves korára a gyermeknek széles körű ismeretekkel kell rendelkeznie az őt körülvevő világról. El kell tudnia helyezni magát az időben és a társadalmi környezetben, ismernie kell személyi adatait, lakhelyét, az évszakok, napszakok, napok váltakozását. Hiányosságai bizonytalanságot, nyugtalanságot vonhatnak maguk után.

Ebben az életkorban új fejlődési lépcső kezdődik. 6-10 éves korban nagyon fontos a gyermek számára a megfelelés, a jó teljesítmény. Az iskolaérett gyermek elvégzi a rábízott feladatokat, kitartó és nem hagyja félbe a tevékenységeit. Ugyanakkor fontos a szociális érettség is: a kapcsolatok kialakításának és fenntartásának készsége a többi gyermekkel, a társas szabályok értése. Az osztályba való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai teljesítménynek.

A menni vagy még maradni kérdése fontos döntés elé állít szülőt és óvodát. Ezért is fektetünk különös hangsúlyt a fejlesztésre, a tudatos és módszeres odafigyelésre. A gyermek önbizalma, önértékelése, motivációja, vagyis későbbi fejlődésének megalapozása a tét.

Fontos a kellő átmenet az óvodából az iskolába, a módszeres fejlesztés elengedhetetlen a sikeres iskolakezdéshez.

Szükséges készségek és képességek, amelyekre mind nagy figyelmet fordítunk az iskolaérettség elérése érdekében