Iskola előkészítő

Évek óta problémaként van jelen az oktatási rendszerünkben, hogy nincs kellő átmenet az óvodából az iskolába. Sok óvodában önhibájukon kívül nincs elegendő idő azoknak a készségeknek és képességeknek az elegendő fejlesztésére melyek a sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlenek.

Nincs fokozatosan fejlesztve a gyermekek teherbíró képessége sem. Ezért lehet az, hogy az első osztályos gyermek nem tudja figyelmét koncentrálni; az elvégzett feladatai hibásak.

Az iskola előkészítő foglalkozások célja,

hogy az 6-7 éves korú gyermeknek megkönnyítse az iskolakezdést. A heti 1X3 órás foglalkozások során különös gondot fordítunk a mentális, kommunikációs, kapcsolatteremtési és problémamegoldó képességek fejlesztésére. Az iskolai taneszközök megismerésére, különböző tanulási technikák elsajátítására. A foglalkozás harmadik órájában pedig a gyerekek logikai képességét fejlesztjük és lehetőségük van sakkot tanulni!

„Nem az a célunk, hogy gyermeke gyorsan megtanuljon írni és olvasni, hanem hogy elsajátítsa mindazokat a képességeket és készségeket, amelyekkel biztos alapokra fektetjük az iskolai tanulás folyamatát.”

További célunk, hogy gyermeke jövő nyárra biztosabban érzékelje a 45 percet, ismerje meg az iskolai szokásokat, 10-es számkörben sokféle műveletet végezzen (kisebb-nagyobb, relációs jelek, szomszédok, páros-páratlan fogalma, szöveges feladatok), logikai gondolkodása fejlődjön, évszakok, hónapok, napokkal tisztában legyen, helyes ceruzafogással az írást előkészítő jeleket megismerje és helyesen használja, ismerkedjen a nyomtatott betűkkel, meséket, verseket tanuljon, tudjon magáról beszélni, kommunikációs képessége fejlődjön, merjen kérdezni és tudja elmondani ha valamit nem ért, megismerje az iskolai szokásokat, gyakorolja a csoportmunkát.

Amennyiben idő közben bármilyen nehézség merülne föl, külön fejlesztőpedagógus áll rendelkezésünkre.

 

Várjuk gyermekét szeretettel a 2017-/18-os tanévben minden héten szerdán 14 órától a Misi Mókus Magánóvoda iskola előkészítő foglalkozásaira!

Érdeklődni az óvoda telefonszámán lehet: +36 30 419 4277