Mozgáskotta

„A Mozgáskotta módszer egy új szemléletet érvényesít, miszerint játszva, könnyedén és vidáman tanulunk. A mozgásfejlesztésen túl folyamatos sikerélményhez juttatja a gyermekeket, újabb és újabb mozgásos cselekvésre ösztönzi őket.”

A Magyar Gábor által megálmodott Mozgáskotta módszer egy komplex személyiségfejlesztő eljárás, amely játékos és szórakoztató módon fejleszti a gyermek képességeit életkori sajátosságaihoz igazodva. Nyelvfüggetlen, univerzális játék során egyaránt fejleszti a mozgásos és gondolkodási funkciókat. 

A mozgáskotta módszere különösen ajánlott azoknak a 4-8 éves gyerekeknek, akik:

  • mozgásfejlesztése ajánlott,
  • erőnléte, állóképessége, ügyessége tovább fejleszthető,
  • figyelem-, emlékezet-, koncentrációs zavarral küzdenek,
  • téri tájékozódása nem pontos,
  • szoronganak a testnevelésben nyújtott teljesítményük kapcsán,
  • kevésbé köt le a testnevelés „hagyományos” formája.

A mozgáskotta abban az életkorban (fejlődési szinten) segíti a gyermekeket hatékonyan, ahol a verbális és tudatos tanulás még nem, vagy kevésbé jellemző. A módszernek az iskolaelőkészítésben is nagy szerepe van, változatossabbá és szórakoztatóbbá teszi az iskolára való felkészülést.

Mi a célja a mozgáskotta foglalkozásoknak?

Vidám, érdekes, izgalmas és változatos játékok sorozatán keresztül észrevétlenül fejleszti a gyermek mozgását, ügyességét, figyelmét és téri tájékozódását. Emellett fejleszti a számolási készséget, számok tanulását, üteme-, és ritmusérzékelését, színek és formák felismerését. Vagyis a gyermek komplett világérzékelését. 

A mozgáskotta módszerű foglalkozások tartalma életkoronként változó.

Kiscsoportos korban kerülnek bevezetésre a színek és különböző szimbólumok (állati alakzatok), amit élvezetes játékokkal egészítenek ki. A gyerekek hamar azonosulnak a kedves állatfigurákkal, színes eszközökkel.

4-5 éves kortól a már jól ismert szimbólumok mentén feladatsort (kottasort) kell végrehajtaniuk a gyerekeknek, kezdetben ez csak néhány jelet tartalmaz, mely ügyességük fejlődésével folyamatosan bővül. Ehhez a későbbiek során ritmusos, számolásos feladatok is társulnak, sőt saját kottasort is szívesen állítanak össze a gyerekek.