Iskolaérettség

Az iskolaérettség szempontjai

 

 • ép érzékszervek
 • jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés
 • az elemi mozgások összerendezettsége
 • jó egyensúlyérzék
 • pontos finommozgások
 • kézdominancia (jobb-bal)
 • jó térérzékelés
 • térirányok felismerése térben és síkban
 • reprodukáló képesség térben és síkban
 • soralkotás, sorritmus folytatása
 • szem-kéz koordináció
 • iránykövetés képessége (íráshoz, olvasáshoz)
 • biztos alak-és háttér megkülönböztetés
 • alak, forma, szín, nagyságállandóság felismerése
 • Gestalt látás
 • azonosság felismerés
 • különbözőség felismerés
 • analizáló, szintetizáló képesség
 • átfordító képesség
 • általános tájékozottság
 • beszédkészség
 • gondolkodás, – probléma megoldó gondolkodás
 • emlékezet, vizuális – auditív
 • figyelem
 • szocializáció
 • feladattudat
 • jó kudarctűrő képesség

Az iskola előkészítő foglalkozások célja, hogy az 6-7 éves korú gyermeknek megkönnyítse az iskolakezdést.

„Nem az a célunk, hogy gyermeke gyorsan megtanuljon írni és olvasni, hanem hogy elsajátítsa mindazokat a képességeket és készségeket, amelyekkel biztos alapokra fektetjük az iskolai tanulás folyamatát.”

Az iskolaérettség megállapítása összetett kérdés, melyben minden fontos szempontot érdemes megvizsgálnunk.

Tényleg csak azon múlna, hogy okos és ügyes? Vagy talán azon, hogy 6 éves lett? Menni vagy maradni?